ORKA SQL – E DEFTER BEYAN

Defter Beyan Nedir?

ORKA SQL İLE DEFTER BEYAN TEK TIKLA!


Serbest meslek erbabı ve işletme esasına göre tutulacak defterlere tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen sistemdir.


Defter Beyan Sisteminden Kimler Faydalanabilir?

Bu sistemden faydalanabilen mükellefler;

  • Serbest Meslek kazancı elde eden mükellefler.
  • Basit Usule tabi mükellefler.
  • İşletme Hesabı esasına göre defter tutan mükellefler.

Defter Beyan Sisteminin Kurulum Amacı Nelerdir?

  • İnternetin olduğu her yerden vergisel ve ticari işlemlerin elektronik ortamda kayıt altına alınabilmesi.
  • Devletin kayıtları daha kolay denetleyebilmesi.
  • Defterlerde meydana gelen usulsüzlükleri engellemek.
  • Fatura ve makbuz gibi belgelerin elektronik olarak düzenlenebilmesi.

Orkada Defter Beyanın Kolaylıkları ve Faydaları Nelerdir?

  • Orka defter kayıtlarını Defter Beyan Sistemine göre tutar, Kayıtların bu sisteme göre tutulması da Defter Beyan gönderme işlemlerini oldukça kolaylaştırır ve kullanıcının kayıtlarda hata yapmasını en aza indirmiş olur.
  • Defter beyan gönderimi için müşavirin kullanıcı adı ve şifre tanımlamaları bir defaya mahsus yapılır.

Defter Beyan Gönderiminde Orka  Nasıl Kontrol Yapılıyor?

Orka internet aksiyonları; girilen kayıtların defter beyana göndermeden önce eksik veya hatalı olduğunu gösterir ve sizden bunları düzeltmenizi ister.
Defter Beyan Kayıtları Gönder

Kayıtları gönder butonuna basmanız defter kayıtlarınızı göndermenize yetecektir.

Orka bu hizmeti kullanıcılarına Ücretsiz olarak sağlamaktadır.