E-İmza

efatura-edefter-earşiv-orka-gebze-ofista-yazılım-eimza-malimühür-muhasebe

E-İmza Nedir ?

Elekronik imza, başka bir elektronik veriye (e-posta, e-belge, pdf, Powerpoint, Word, Excel vs.) eklenen ve bu veriyi imzalayan kişinin kimliğini doğrulama ve verinin bütünlüğünü yasal geçerli olarak garanti etme amacıyla kullanılır.

 • Elektronik bilgilerin bütünlüğünü ve imzalayan tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlar.
 • Klasik ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir.
 • Sahte imzayı önler. Belgelerin herhangi bir tahrife uğramaksızın iletilmesini sağlar.

E-İmza Avantajları Nedir ?


 • Kimlik doğrulama, veri bütünlüğü, gizlilik ve inkar edilmezlik,
 • Güvenli ve yasal geçerli bilgi alışverişi,
 • Etkin ve kolay iş akışları,
 • Azalan evrak gönderi giderleri,
 • Arşivleme tasarrufu,
 • Zaman tasarrufu.

E-İmza Çözümümüz


E-imza ile aşağıdaki senaryoları hayata geçirmiştir:

 • E-imza sahibine aittir.Yalnızca imza sahibi tarafından, kişisel ve güvenli bir e-imza cihazı kullanılarak oluşturulabilir.
 • Alıcıya ulaşana değin herhangi bir değişiklik olup olmadığını kontrol eder.
 • E-FaturaE-Defter ve EBYS sistemlerine tam uyumludur.

* EDM Bilişim, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca Nitelikli Elektronik Sertifika üretmeye yetkili E-GÜVEN Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş.’nin Çözüm


E-İmza Kullanım Alanları


 • Ticari sicil kayıt işlemlerinde (MERSİS),
 • Kurumlar arası e-posta ve e-belge iletişiminde,
 • Yönetici ve çalışanların yasal ya da ticari öneme haiz e-posta ve e-belge gönderimlerinde,
 • Sözleşmelerde ve tekliflerde,
 • Elektronik arşivin yasal geçerli hale getirilmesinde,
 • E-Devlet uygulamalarında,
 • Bayi ağı sipariş, mutabakat ve elektronik çek, senet süreçlerinde,
 • Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarında,
 • Banka ve ödeme talimatlarında,
 • Personel elektronik bordro gönderimlerinde,
 • Performans, izin, fazla mesai ve masraf gibi talep ve onay formlarında,
 • Toplu imzalama ihtiyaçlarında,
 • Şirketlerin internet sitelerinde E-İmzalı olarak yayınlamak zorunda olduğu dökümanlarda (E-Şirket). Elektronik imza bireysel olarak temin edilebileceği gibi kurumsal olarakta temin edilebilir. Her ikisinin de ortak özelliği imzanın birey üzerine kayıt olmasıdır ve tamamen bireyi hukuki olarak bağlamasıdır. Aralarındaki fark ise kurumsal imza alındığında birey sadece o kurumla ilgili konularda imza atabilir ve kurumdan ayrılırsa imzası geçersiz olur. Bireysel imza da ise birey kurumsal yada özel sınırsız alanda imza atabilir. Gümrük Bakanlıkları kurumlardan kurumsal imza talep etmektedir.