E-Serbest Meslek Makbuzu

efatura-edefter-earşiv-orka-gebze-ofista-yazılım-eimza-malimühür-muhasebe


E-Serbest Meslek Makbuzu Nedir ?


E-Serbest Meslek Makbuzu

Serbest meslek erbapları tarafından mesleki faaliyetlerine ilişkin olarak  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 236. maddesine göre düzenlenen ve kağıt serbest meslek makbuzu ile aynı yasal niteliklere sahip olan elektronik ortamda düzenlenen, hizmet alanın talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilen, dijital olarak muhafaza ve ibraz edilebilen ve GİB’e elektronik ortamda raporlanan elektronik belge ve raporudur.

Kimler E-Serbest Meslek Makbuzuna Geçmek Zorunda?

Uygulama noterler hariç tüm serbest Meslek Erbabına (Mali Müşavir, Avukat, Doktor, Mimar, Mühendis ve sanatçılar) açık olacaktır. 1.1.2018 tarihinden itibaren gönüllülük esasına göre geçiş yapabilecektir. Zorunluluk tarihi bilahare yayınlanacaktır.

E-Serbest Meslek Makbuzunun Avantajları Nelerdir?

  •          E-Serbest Meslek Makbuzu ile maliyetinizi TL’den kuruşa düşüreceksiniz.
  •          E-Serbest Meslek Makbuzu Raporunuz kolayca oluşturarak zamandan kazanacaksınız.
  •          Hatalı işlemleri ait iade ve ret süreçlerini dijital olarak yöneteceksiniz.
  •          Makbuz basım gönderim takip masraflarından kurtulacaksınız.
  •          Tüm makbuzlarınızı dijital olarak 10 yıl güvenle saklayacaksınız.
  •          Arşiv ve depolama maliyetleri azaltırken geçmişe dönük verilerinize hızlıca erişeceksiniz.

E-Serbest Meslek Makbuzuna Nasıl Başvurulur?

3 yöntemden herhangi birini seçerek yararlanabileceklerdir;

  •          Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla,
  •          GİB Portalı aracılığıyla,
  •          EDM Bilişim Özel Entegratörlük: Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan özel entegratörlük izni alan EDM Bilişim üzerinden e-Müstahsil Makbuzu uygulamasını hızlıca geçiş yaparak anında kullanmaya başlayabilirsiniz.