ORKA SQL – DEMİRBAŞ

Orka SQL Demirbaş

Sabit Kıymetin Kârlılığını Analiz Edin!


Aracın bakım ve onarım giderlerini Orka muhasebe programına kayıt ettikten sonra, satmayı düşündüğünüz tutar ile satış tarihini girmeniz yeterlidir. Buna göre aracın satış sonrası kârlılığı otomatik olarak hesaplanacaktır.


Sabit Kıymetlerin Gerçek Maliyetini BilinOrka muhasebe programında, sabit kıymet alırken yapılan ek maliyetler ile sonrasında oluşan masrafları takip edebilecek ve böylece sabit kıymetin gerçek maliyetini görebileceksiniz.Demirbaşları Zimmetleyin, Projelendirin, RaporlayınTaşıt, iş makinesi ve benzeri sabit kıymetlerin hangi projede, ne kadar süreyle, hangi personellere emanet edildiğini Orka muhasebe programında takip edin, zimmetleyin ve raporlayın.Projede Kullanılan Demirbaşları Belirleyin, Proje Kârınız Netleşsin Proje süresince kullanılan taşıt, iş makinesi ve benzeri sabit kıymetlerin masrafları, yıpranma payları ve ek maliyetleri hesaplanarak gerçek toplam maliyetleri Orka’da rahatlıkla bulabilir ve proje maliyetlerine dahil edebilirsiniz.Yenilenen Sabit Kıymetin Özel Fonları Otomatik Takip EdilsinOrka kullananlar hesaplama ve takiplerle zaman kaybetmez. Yenilenmesi düşünülen aracın satış fiyatını ve tarihini sabit kıymet kartına girmek yeterlidir. Satılan aracın ayrılan amortismanları dikkate alınarak özel fon takibi otomatik yapılır ve üç (3) yıl boyunca uygulama tarafından takip edilir.